دقت نمایید هر گونه سوی استفاده از این سیستم برای * فیشینگ ، دور زدن فیلترینگ ، فروش انواع رمز ارز و خدمات و کالاهای قاچاق * غیر مجاز بوده و بلافاصله از سیستم حذف و به واحد مربوطه ارجاع داده میشود ، این سایت کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آمار

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش دهید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/stats/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
from
ضروری string
تاریخ شروع در قالب : فرمت.
to
ضروری string
تاریخ پایان در قالب Y-m-d.
name
ضروری string
نام آمار. مقادیر ممکن عبارتند از: browser, cities, clicks, clicks_hours, country, device, language, platform, referrer.
search
اختیاری string
پرس و جوی جستجو
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر ممکن عبارتند از: max برای بهترین اجرا, min برای کمترین عملکرد. پیش‌فرض: max.
per_page
اختیاری int
نتایج در هر صفحه. مقادیر ممکن عبارتند از: :از به :به. پیش‌فرض: 10.