دقت نمایید هر گونه سوی استفاده از این سیستم برای * فیشینگ ، دور زدن فیلترینگ ، فروش انواع رمز ارز و خدمات و کالاهای قاچاق * غیر مجاز بوده و بلافاصله از سیستم حذف و به واحد مربوطه ارجاع داده میشود ، این سایت کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.

پیوندها

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
فهرست کنید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/links

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/links' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
search
اختیاری string
پرس و جوی جستجو
by
اختیاری string
جستجو بر اساس. مقادیر ممکن عبارتند از: title برای عنوان, alias برای نام مستعار, url برای URL. پیش‌فرض: title.
status
اختیاری integer
فیلتر بر اساس وضعیت مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای همه, 1 برای فعال, 2 برای منقضی شده, 3 برای معلول. پیش‌فرض: 0.
space
اختیاری integer
فیلتر بر اساس شناسه فاصله
domain
اختیاری integer
فیلتر بر اساس شناسه دامنه
pixel
اختیاری integer
فیلتر بر اساس شناسه پیکسل.
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر ممکن عبارتند از: desc برای نزولی, asc برای صعودی, max برای بهترین اجرا, min برای کمترین عملکرد. پیش‌فرض: desc.
per_page
اختیاری int
نتایج در هر صفحه. مقادیر ممکن عبارتند از: :از به :به. پیش‌فرض: 10.
نمایش دهید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/links/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/links/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
فروشگاه

نقطه پایانی API:

POST
https://akoo.ir/api/v1/links

درخواست نمونه:

curl --location --request POST 'https://akoo.ir/api/v1/links' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
url
ضروری string
لینک کوتاه شود
domain
ضروری integer
شناسه دامنه پیوندی که باید در آن ذخیره شود.
alias
اختیاری string
نام مستعار پیوند.
password
اختیاری string
رمز عبور لینک
space
اختیاری integer
شناسه فاصله پیوندی که باید در آن ذخیره شود.
pixels
اختیاری array
The pixel IDs to be integrated in the link.
disabled
اختیاری integer
این که آیا لینک غیرفعال است یا خیر. مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای فعال, 1 برای معلول. پیش‌فرض: 0.
privacy
اختیاری integer
اینکه آیا آمار پیوند عمومی است یا نه. مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای عمومی, 1 برای خصوصی, 2 برای کلمه عبور. پیش‌فرض: 0.
privacy_password
اختیاری string
رمز عبور صفحه آمار فقط با فیلد که روی 2 تنظیم شده است کار می کند.
expiration_url
اختیاری string
پیوندی که پس از منقضی شدن پیوند، کاربر به آنجا هدایت می شود.
expiration_date
اختیاری string
تاریخ انقضای لینک با فرمت :.
expiration_time
اختیاری string
زمان انقضای لینک با فرمت :
expiration_clicks
اختیاری integer
تعداد کلیک هایی که پس از آن پیوند باید منقضی شود.
target_type
اختیاری integer
نوع هدف گذاری مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای هیچ یک, 1 برای جغرافیایی, 2 برای سکو, 4 برای چرخش.
country[index][key]
اختیاری string
کد کشور مورد نظر کد باید در استاندارد :استاندارد باشد.
country[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
platform[index][key]
اختیاری string
نام پلت فرم مورد نظر. مقادیر ممکن عبارتند از: iOS, Android, Windows, OS X, Linux, Ubuntu, Chrome OS.
platform[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
language[index][key]
اختیاری string
کد زبان مورد نظر کد باید در استاندارد :استاندارد باشد.
language[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
rotation[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
به روز رسانی

نقطه پایانی API:

PUT PATCH
https://akoo.ir/api/v1/links/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request PUT 'https://akoo.ir/api/v1/links/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
url
اختیاری string
لینک کوتاه شود
alias
اختیاری string
نام مستعار پیوند.
password
اختیاری string
رمز عبور لینک
space
اختیاری integer
شناسه فاصله پیوندی که باید در آن ذخیره شود.
pixels
اختیاری array
The pixel IDs to be integrated in the link.
disabled
اختیاری integer
این که آیا لینک غیرفعال است یا خیر. مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای فعال, 1 برای معلول.
privacy
اختیاری integer
اینکه آیا آمار پیوند عمومی است یا نه. مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای عمومی, 1 برای خصوصی, 2 برای کلمه عبور.
privacy_password
اختیاری string
رمز عبور صفحه آمار فقط با فیلد که روی 2 تنظیم شده است کار می کند.
expiration_url
اختیاری string
پیوندی که پس از منقضی شدن پیوند، کاربر به آنجا هدایت می شود.
expiration_date
اختیاری string
تاریخ انقضای لینک با فرمت :.
expiration_time
اختیاری string
زمان انقضای لینک با فرمت :
expiration_clicks
اختیاری integer
تعداد کلیک هایی که پس از آن پیوند باید منقضی شود.
target_type
اختیاری integer
نوع هدف گذاری مقادیر ممکن عبارتند از: 0 برای هیچ یک, 1 برای جغرافیایی, 2 برای سکو, 4 برای چرخش.
country[index][key]
اختیاری string
کد کشور مورد نظر کد باید در استاندارد :استاندارد باشد.
country[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
platform[index][key]
اختیاری string
نام پلت فرم مورد نظر. مقادیر ممکن عبارتند از: iOS, Android, Windows, OS X, Linux, Ubuntu, Chrome OS.
platform[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
language[index][key]
اختیاری string
کد زبان مورد نظر کد باید در استاندارد :استاندارد باشد.
language[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
rotation[index][value]
اختیاری string
پیوندی که کاربر به آن هدایت می شود.
حذف

نقطه پایانی API:

DELETE
https://akoo.ir/links/{id}/destroy

درخواست نمونه:

curl --location --request DELETE 'https://akoo.ir/links/{id}/destroy' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'