دقت نمایید هر گونه سوی استفاده از این سیستم برای * فیشینگ ، دور زدن فیلترینگ ، فروش انواع رمز ارز و خدمات و کالاهای قاچاق * غیر مجاز بوده و بلافاصله از سیستم حذف و به واحد مربوطه ارجاع داده میشود ، این سایت کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دامنه ها

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
فهرست کنید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/domains

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/domains' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
search
اختیاری string
پرس و جوی جستجو
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر ممکن عبارتند از: desc برای نزولی, asc برای صعودی. پیش‌فرض: desc.
per_page
اختیاری int
نتایج در هر صفحه. مقادیر ممکن عبارتند از: :از به :به. پیش‌فرض: 10.
نمایش دهید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/domains/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/domains/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
فروشگاه

نقطه پایانی API:

POST
https://akoo.ir/api/v1/domains

درخواست نمونه:

curl --location --request POST 'https://akoo.ir/api/v1/domains' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
name
ضروری string
نام فضا
index_page
اختیاری string
صفحه فهرست برای تغییر مسیر.
not_found_page
اختیاری string
صفحه 404 برای تغییر مسیر.
به روز رسانی

نقطه پایانی API:

PUT PATCH
https://akoo.ir/api/v1/domains/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request PUT 'https://akoo.ir/api/v1/domains/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
تایپ کنید
شرح
index_page
اختیاری string
صفحه فهرست برای تغییر مسیر.
not_found_page
اختیاری string
صفحه 404 برای تغییر مسیر.
حذف

نقطه پایانی API:

DELETE
https://akoo.ir/domains/{id}/destroy

درخواست نمونه:

curl --location --request DELETE 'https://akoo.ir/domains/{id}/destroy' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'