دقت نمایید هر گونه سوی استفاده از این سیستم برای * فیشینگ ، دور زدن فیلترینگ ، فروش انواع رمز ارز و خدمات و کالاهای قاچاق * غیر مجاز بوده و بلافاصله از سیستم حذف و به واحد مربوطه ارجاع داده میشود ، این سایت کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.

حساب

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید API باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش دهید

نقطه پایانی API:

GET
https://akoo.ir/api/v1/account

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://akoo.ir/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'